หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศยกเลิกแผนจัดจ้างเหมาทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ 2562
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศยกเลิกแผนทำความสะอาดอาคาร.pdf