หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศแผนทำความสะอาดอาคาร แก้ไขใหม่.pdf