หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (จำนวน 2 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561-30 พฤศจิกายน 2561
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   2-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf