หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุุงซ่อมแซมบ้านพัก จำนวน 7 หลัง
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก จำนวน 7 หลัง.pdf
        2.   ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก จำนวน 7 หลัง.pdf