หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก จำนวน 7 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก จำนวน 7 หลัง .pdf
        2.   เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก จำนวน 7 หลัง .pdf
        3.   TOR จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก จำนวน 7 หลัง .pdf
        4.   ตาราง BOQ.pdf
        5.   แบบบ้านพักผู้อำนวยการ 21 แผ่น.pdf
        6.   แบบบ้านพักรองผู้อำนวยการ 21 แผ่น.pdf
        7.   แบบบ้านพักพนักงาน ระดับ 9 (A) 17 แผ่น.pdf
        8.   แบบบ้านพักพนักงาน ระดับ 9 (B) 17 แผ่น .pdf
        9.   แบบบ้านพักพนักงาน ระดับ 8 แผ่นที่ 1-14653026.pdf
        10.   แบบบ้านพักพนักงาน ระดับ 8 แผ่นที่ 15-28789119.pdf