หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคา โครงการประกวดราคาจ้างจัดวางโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย Fiber Optic ระบบเครือข่ายไร้สาย และติดตั้งระบบ IP CCTV บริเวณ Canopy Walkways ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   4403041. ร่างประกาศประกวดราคา.pdf
        2.   4. ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
        3.   1. ขอบเขตของงาน.pdf
        4.   3158184. ราคากลาง.pdf
        5.   2. แบบก่อสร้าง.pdf