หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาจ้างจัดวางโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย Fiber Optic ระบบเครือข่ายไร้สาย และติดตั้งระบบ IP CCTV บริเวณ Canopy Walkways ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   2249141. ประกาศประกวดราคา.pdf
        2.   3. เอกสารประกวดราคา 4-2562.pdf
        3.   1546657. ขอบเขตของงาน.pdf
        4.   2860865. แบบก่อสร้าง.pdf
        5.   3967326. ราคากลาง.pdf