หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ IOS จำนวน 23 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ IOS 64 GB จำนวน 23 เครื่อง .pdf
        2.   เอกสารประกวดราคาซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ IOS 64 GB จำนวน 23 เครื่อง .pdf
        3.   TOR เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ IOS 64 GB จำนวน 23 เครื่อง.pdf