หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ
 
  รายละเอียด
       
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ ติดต่อขอดูรายละเอียดและของได้ที่ งานพัสดุ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แม่ริมจ.เชียงใหม่ ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง วันที่ 20 พ.ย.61 (ตามเอกสารแนบ) หรือติดต่อ คุณเลอสรวง เบอร์โทร 053-841405 ,053-841008