หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถกระเช้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศ581172.pdf
        2.   ร่างเอกสารประกวดราคารถกระเช้า.pdf