หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   1-ร่างประกาศ.pdf
        2.   2-TOR3231.pdf
        3.   3-เอกสารประกวดราคา.pdf