หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 38 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์
 
  รายละเอียด
       
.
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศประกวดราคา113597.pdf
        2.   เอกสารประกวดราคา837413.pdf
        3.   สเปค ครุภัณฑ์ 38 รายการ.pdf