หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   1-ตารางปปช679622.pdf
        2.   4-ประกาศเชิญชวน380687.pdf
        3.   6-TOR583873.pdf
        4.   5-เอกสารประกวดราคา9-2562652232.pdf