หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เครื่องพิสูจน์อัตลักษณ์ฯ)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน เครื่องอัตลักษณ์ฯ.pdf