หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 38 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศ245922.pdf
        2.   เอกสารประกวดราคา293163.pdf