หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะแผนการปรับเปลี่ยนองค์การสวนพฤกษศาสตร์ไปเป็นองค์กรที่มีรูปแบบเหมาะสมกับภารกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   7-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา61779.pdf