หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถกระเช้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding (ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562-8 มีนาคม 2562)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   เอกสารประกวดราคา676890.pdf
        2.   tor รถกระเช้า898448.pdf
        3.   สเปครถกระเช้า141307.pdf