หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณ จำนวน 38 รายการ ด้วยวิธี e-bidding (ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562-11 มีนาคม 2562)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศ906550.pdf
        2.   เอกสารประกวด737300.pdf
        3.   tor ครุภัณฑ์ 38 รายการ.pdf
        4.   สเปค ครุภัณพ์ 38 รายการ.pdf