หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รจำนวน 38 รายการ ด้วยวิธี e-bidding (ตั้งแต่วันที่ 15 -22 มีนาคม 2562)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศ230037.pdf
        2.   เอกสารประกวดราคา34801.pdf
        3.   tor ครุภัณฑ์ 38 รายการ233898.pdf
        4.   สเปค ครุภัณพ์ 38 รายการ800685.pdf