หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน จำนวน ๑ หลัง ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   2-ตารางปปช328807.pdf
        2.   7-ประกาศร่างขอบเขตของงาน.pdf
        3.   8-เอกสารประกวดราคา.pdf
        4.   5-TOR ปรับปรุงอาคารสำนักงาน.pdf
        5.   3-ราคากลาง.pdf
        6.   1-แบบปรับปรุงอาคารสำนักงาน ขาวดำ.pdf