หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลา จำนวน ๔ หลัง ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   5-ร่างประกาศ.pdf
        2.   7-ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
        3.   3. TOR ศาลาชมสวนฯ.pdf
        4.   3-ราคากลาง291377.pdf
        5.   4-แบบก่อสร้างศาลา ขาวดำ.pdf
        6.   1-ตารางปปช94936.pdf