หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำ จำนวน ๒ หลัง ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   1-ตารางปปชเรือนเพาะชำ.pdf
        2.   7-ร่างประกาศ.pdf
        3.   8-ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
        4.   2. TOR โรงเรือนเพาะชำ.pdf
        5.   3-ราคากลาง681041.pdf
        6.   4-แบบก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำ ขาวดำ.pdf