หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถกระเช้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding (ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 4 เมษายน 2562)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศ809260.pdf
        2.   เอกสารประกวด342647.pdf
        3.   tor711528.pdf
        4.   สเปค.pdf