หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคา โครงการวางโครงสร้างพื้นฐานทางเครือข่าย Fiber Optic ระบบเครือข่ายไร้สายและติดตั้งระบบ IP CCTV ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ส่วนขยาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   4. ประกาศประกวดราคา.pdf
        2.   5. เอกสารประกวดราคา.pdf
        3.   TOR ลงประกาศ645045.pdf
        4.   ราคากลาง982157.pdf
        5.   ราคากลาง ปรับ 19-03-62 ลงประกาศ.xls
        6.   แบบก่อสร้าง515544.pdf