หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 38 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ยกเลิกประกาศเชิญชวน957286.pdf