หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและออกแบบสิ่งก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรมพื้นที่กลุ่มอาคารเรือนกระจก โดยวิธีคัดเลือก
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   8-ประกาศผู้ชนะ.pdf