หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสายล่อฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสายล่อฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
        2.   แบบก่อสร้างระบบสายล่อฟ้า 428767.pdf
        3.   TOR งานก่อสร้างระบบสายล่อฟ้า928340.pdf
        4.   BOQ งานก่อสร้างระบบสายล่อฟ้า 792674.pdf
        5.   BOQ งานก่อสร้างระบบสายล่อฟ้า.xls