หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 13 แรงม้า และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี e-bidding รถขุดตีนตะขาบ.pdf
        2.   คุณลักษณะของรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 13 แรงม้า.pdf
        3.   ตาราง ปปช. ซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 13 แรงม้า.pdf