หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  รายละเอียด
       
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   IMG_20190429_0001.pdf