หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสายล่อฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสายล่อฟ้า ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf