หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลา จำนวน 4 หลัง ภายในสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศศาลา.pdf
        2.   Tor ศาลาชมสวน.pdf
        3.   เอกสารประกอบศาลา.pdf
        4.   แบบก่อสร้างศาลา ขาวดำ.pdf