หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนเพาะชำ จำนวน 2 หลัง ภายในสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าฯ
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศเรือนเพาะชำ.pdf
        2.   Tor เรือนเพาะชำ.pdf
        3.   เอกสารประกอบเรือนเพาะชำ.pdf
        4.   แบบก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำ ขาวดำ.pdf