หัวข้อข่าวประกวดราคา
        เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 13 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ 13 แรงม้า.pdf