หัวข้อข่าวประกวดราคา
        สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน ธันวาคม 2561
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   3-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้างงบลงทุน ปีงปม.2561 เดือน ธ.ค. 61.pdf