หัวข้อข่าวประกวดราคา
        สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน กุมภาพัน์ 2562
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   5--สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้างงบลงทุน ปีงปม.2561 เดือน ก.พ. 62.pdf