หัวข้อข่าวประกวดราคา
        สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน มีนาคม 2562
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   6--สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้างงบลงทุน ปีงปม.2562 เดือน มี.ค. 62.pdf