หัวข้อข่าวประกวดราคา
        สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน เมษายน 2562
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   7-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้างงบลงทุน ปีงปม.2562 เดือน เม.ย. 62.pdf