หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถกระเช้า จำนวน 1 คัน
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะ857600.pdf