หัวข้อข่าวประกวดราคา
        สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน พฤษภาคม 2562
 
  รายละเอียด
       
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 พฤษภาคม 2562
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้างงบลง00001.pdf