หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบน้ำบาดาล ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ด้วยวิธี e-bidding (ตั้งแต่วันที่ 18 -27 มิย .2562)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศองค์การฯ งานจ้างก่อสร้างระบบน้ำบาดาล.pdf
        2.   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบน้ำบาดาล.pdf