หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ จำนวน 2 จุด ด้วยวิธี e-bidding (ตั้งแต่วันที่ 18-27 มิย. 2562)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศองค์การฯ ก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ 2 จุด.pdf
        2.   เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ 2 จุด.pdf