หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำวางโครงสร้างพื้นฐานทางเครือข่าย fiber optic ระบบเขื่อข่ายไร้สาย และติดตั้ง IP CCTV ด้วยวิธี e-bidding (ตั้งแต่วันที่ 20-25 มิย 2562)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ร่างประกาศ.pdf
        2.   ร่างเอกสารประกวดราคา831446.pdf