หัวข้อข่าวประกวดราคา
        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   สรุปผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf