หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในองค์การฯ จำนวน 220 รายการ
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศขายทอดตลาด..pdf