หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาซื้อรถกระเช้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ปรกาศรายชื่อผู้ชนะ รถกระเช้า.pdf