หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าจัดวางโครงสร้างพื้นฐานทางเครือข่าย Fiber Optic ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (ระหว่างวันที่ 26 มิย -3 กค 62)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง Fiber Optic.pdf
        2.   ประกาศประกวดราจ้าง Fiber Optic.pdf