หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบน้ำบาดาล ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัยด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (ระหว่างวันที่ 28 มิย 62-5 กค.62)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศองค์การฯราคาจ้างก่อสร้างระบบน้ำบาดาล.pdf
        2.   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบน้ำบาดาล สุโขทัย.pdf