หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ จำนวน 2 จุด ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (ระหว่างวันที่ 28 มิย 62 -5 กค. 62)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศองค์การฯราคาจ้างก่อสร้าง บ่อเก็บน้ำจำนวน 2 จุด.pdf
        2.   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อเก็บน้ำจำนวน 2 จุด.pdf
        3.   TOR ทำบ่อเก็บน้ำ 2 จุด.pdf
        4.   แบบก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ 2 จุด A4.pdf
        5.   ราคากลาง644908.pdf
        6.   ตารางปปช..pdf