หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดวางโครงสร้างพื้นฐานทางเครือข่าย Fiber Optic ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศยกเลิกประกวดราคา fiber optic.pdf