หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบตู้สาขาโทรศัพท์ภายในองค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   4-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา839762.pdf